Mögel & fuktskador

Erfarenhet och kunskap krävs för att sanera mögel på rätt sätt. Vi är specialister på just detta. Tillsammans med OBM-gruppen sköter vi allt från utredning till mögelsanering och avfallshantering.

Mögel är ett hälsoproblem för människor och symtomen kan vara astma, allergiska besvär, trötthet, hosta och nästäppa. Mögel lukten sätter sig i möbler och kläder. Det kan vara svårt att veta om besvären beror just på mögel eller andra saker i hemmamiljön, då kan det vara en bra idé att göra en mögelutredning. Kan man se möglet bör man absolut göra en mögelsanering.

Hur uppstår mögel?

Mögel trivs där det är fuktigt, så fastigheter med dålig ventilation eller bristande fuktskydd drabbas ofta. Fukt finns överallt, för det mesta är det i form av vatten, is eller vattenånga. Men det är när fukten inte syns som den kan ställa till besvär. Om den relativa luftfuktigheten är mer än 75% finns det risk för tillväxt av mögel. Det är inte alltid det syns men har det gått tillräckligt lång kan det synas i form av fuktfläckar, bubblor i mattor, tak och tapeter eller missfärgade ytor. Om möglet växer synligt ökar det risken för att sporerna sprids i luften du andas. Men redan innan du kan se det kan det orsaka problem med din hälsa.

Vi börjar alltid med en fukt- och mögelutredning för att hitta orsaken bakom problemen innan vi sätter igång med saneringsarbetet. Så att vi kan säkerställa att problemen inte återkommer. Baserat på utredningen tar vi sedan fram en åtgärdsplan och ett kostnadsförslag.

Det är alltid billigast och säkrast att upptäcka och åtgärda fuktproblem innan mögelskadorna har uppkommit, så vänta inte för länge, misstänker du ett fuktproblem i huset hör av dig till oss!

Antal besökare: 419