Asbestsanering

Vi tar hand om hela kedjan från analys till färdig sanering, alltid dokumenterat med foto och egenkontroller.

Alla vet idag att asbest inte är att leka med och att det är något man bäst lämnar åt proffsen, men hur vet man var asbest finns?

Ska du bygga om eller riva är det viktigt att kontrollera materialet för att vara säker. En tumregel är att om byggnationen är nyare är 1982, då asbest förbjöds i Sverige, så är risken liten. Annars kan vi göra en asbestanalys för att kontrollera förekomst av asbest.

Asbest kan finnas i en mängd produkter som används i byggnationer, t. ex. eternitplattor, isolermaterial, packningar, elkablar, rörisoleringar, kakelfix och fog, mattlim och golvmaterial. Asbest fibrerna virvlar lätt upp i luften och sprider sig snabbt. Andas man in dessa fibrer blir de kvar i lungorna och kan ge allvarliga lungsjukdomar. Därför är det oerhört viktigt att hantera det på rätt sätt och vara medveten om var det finns.

Asbest och brand

Vid brand kan asbestfibrer spridas på grund av skador i packningar, isolermaterial och skivor. Kontaktar du oss kan vi snabbt avgöra om asbest frigjorts under branden. I sådant fall spärrar vi av området och börjar saneringen omedelbart, allt för att förhindra spridning av asbestfibrerna till andra delar av lokalen. Detta görs före brandsaneringen påbörjas.

Tillstånd och certifikat

Vi har alla tillstånd och certifikat som krävs för att utföra asbestsanering och transport till miljöstation. Vi tar hand om hela uppdraget från analys till färdig sanering, alltid med självkontroller och dokumentation.

Antal besökare: 412