Vi hjälper dig med asbest, fuktskador, rivning & sanering 070-556 64 04

Välkommen till AN Rivservice

Vi utför sanering och rivningsarbeten säkert och miljövänligt, alltjämt som vi håller arbetsplatsen ren och prydligt. Vi har alla certifikat och behörigheter som branschen kräver.

sbi-medlem

Vi är specialiserade på rivningsarbeten vid asbest och fuktskador. Under arbetets gång täcker vi av området med undertryck och håller snyggt så att verksamheten i lokalen kan fortsätta utan risk att utsättas för mögel eller asbest.

AN Rivservice har hängavtal och är medlem i Sveriges Byggindustrier och uppfyller alla medlemskrav.

Besöksadress : Utmarksvägen 6 Gävle

Antal besökare: 2059